[2012],  Mikołów

Neue Promenade – Urokliwy park w niecce dawnego stawu

W początkach XX wieku trudno byłoby znaleźć w Mikołowie miejsce bardziej malownicze niż ówczesną Nową Promenadę (niem. Neue Promenade), czyli obecne Małe Planty.

Niemiecka nazwa tej części mikołowskiego parku nawiązywała do długiej alei, zbudowanej w latach 1895-1896 z inicjatywy miejscowego Towarzystwa Upiększania Miasta (Verschönerungsverein Nicolai). Aleja ta – zwana wtenczas popularnie Promenadą – łączyła mikołowski Rynek z Wymyślanką, wiodąc wzdłuż prawego brzegu potoku Jamna i przecinając wpierw Małe, a następnie Duże Planty.

Część parku położona najbliżej Rynku – czyli obecne Małe Planty – była zarazem częścią najbardziej zadbaną i urokliwą; pod tym względem konkurować z nią mógł chyba tylko utworzony w 1899 roku Plac Wechselmanna na terenie Dużych Plant, o którym była już kilkakrotnie mowa na łamach „Gazety Mikołowskiej” (zob. poniżej).

Charakterystyczna, murowana brama wejściowa do parku umiejscowiona była przy obecnej ul. Karola Miarki, tuż obok starego budynku mikołowskiej policji. Zaraz za nią znajdowały się kamienne, wiodące kilka metrów w dół schody.

Dawnej, ceglanej bramy już nie ma – zlikwidowano ją przy okazji gruntownej przebudowy tej części miasta, w wyniku której powstał m.in. Plac 750-lecia oraz łącznik pomiędzy nim a ulicą Karola Miarki. W tym samym czasie przesunięto też zejście na Małe Planty, oddalając je o kilkanaście metrów od Rynku.

Tuż za schodami znajdowała się przez wiele lat budka, w której sprzedawano zimne napoje i słodycze oraz niezbyt duży, lecz pieczołowicie pielęgnowany park, którego główną ozdobę stanowił niewielki staw z mostkiem (zasilany zapewne wodami przepływającej tuż obok Jamny) oraz duża biała figura, przywodząca na myśl klasyczne rzeźby z czasów greckich i rzymskich. Nie wiemy dziś, niestety, z jakiego materiału wykonana była ta rzeźba. Po przecięciu parku alejka – podobnie jak dziś – wiodła łagodnym łukiem ku ulicy Górniczej i dalej – w kierunku Wymyślanki.

Małe Planty na przełomie XIX i XX wieku, widok od obecnej ul. Karola Miarki. Fragment pocztówki-składanki z litografiami, wydanej przez Hermanna Mondro. Ze zbiorów Mariusza Dmetreckiego.

W początkach ubiegłego stulecia Małe Planty były popularnym miejscem spacerów, odwiedzanym chętnie zarówno przez nobliwych mieszczan, jak i przez bose, rozdokazywane dzieci. Urodę tego zakątka Mikołowa doceniali również twórcy pierwszych mikołowskich pocztówek, dzięki czemu ślad jego dawnego blasku zdołał przetrwać do naszych czasów.

Niestety, z upływem czasu blask ten począł przygasać, tym bardziej, że w okresie międzywojennym władze miejskie skupiły swą uwagę na intensywnej rozbudowie Dużych Plant, które w tamym czasie sukcesywnie powiększano, dokupując i przyłączając do parku przyległe działki rolne, a cały teren zadrzewiano, upiększano i wzbogacano o kolejne obiekty.

W czasach PRL po dawnym parku na Małych Plantach pozostały już tylko wspomnienia. Dewastacji uległy zresztą w owym czasie obie części mikołowskiego parku: zarówno Małe Planty, jak i położone po przeciwległej stronie ulicy Górniczej Duże Planty.

Dopiero w ciągu ostatnich kilkunastu lat Małe Planty rozkwitły ponownie, choć już w nieco zmienionej, bardziej współczesnej formie: z zadrzewioną i oświetloną latarniami alejką, ciągiem stylowych ławek oraz z obleganym przez najmłodszych placem zabaw. Od dawna też nie ma tutaj potoku Jamna, którego otwarte niegdyś koryto zasypano, a wody wtłoczono w położone pod ziemią, betonowe rury.

Charakterystyczna lokalizacja Małych Plant – zarówno tych dawnych, jak i tych obecnych – nasuwa nieuchronne skojarzenia z głęboką na kilka metrów niecką rozległego stawu. I jest to skojarzenie jak najbardziej słuszne: jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku znajdował się w tym miejscu spory staw rybny, a właściwie zespół trzech poprzedzielanych groblami stawów. Były to tak zwane Stawy Miejskie, zasilane wodami przepływającej przez nie Jamny.

Sąsiadowały one ze znacznie rozleglejszym Stawem Młyńskim, który znajdował się w miejscu obecnego placu targowego i oddzielony był od Stawów Miejskich potężną groblą, po której szczycie biegnie współczesna ulica Karola Miarki. Stawy Miejskie zostały osuszone w początkach XIX wieku; Staw Młyński, którego spiętrzone wody napędzały jeden z najstarszych młynów wodnych w mieście, przetrwał nieco dłużej – zlikwidowano go mniej więcej w połowie XIX stulecia.

Lokalizację owych stawów można zobaczyć m.in. na mapce zamieszczonej w monografii Konstantego Prusa z 1932 roku (po ostatniej stronie) lub w jednym z jej reprintów (1992, 1997).


Źródła drukowane: [SZD0044]

• Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium historyczne do 1939 roku, M. Dmetrecki, Mikołów 2010.

• Mikołów z perspektywy 150 lat, R. Szendzielarz, B. Bromboszcz, Mikołów 2009, s. 71-75, 110-113.

• Neue Promenade: Urokliwy park w niecce dawnego stawu, A.A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 12/2012 (261), XII 2012, s. 38.

• Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, K. Prus, Katowice-Mikołów 1932, s. 163-164, 231-232.


Artykuły dot. Placu Wechselmanna:

• Gest filantropa: 10 000 marek na wieczne czasy, B. Jeske-Cybulska [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2011 (238), I 2011, s. 45.

• Gdzie znajdował się plac rycerza von Wechselmanna?, R. Szendzielarz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2007 (199), X 2007, s. 29.

• Plac Wechselmanna, A.A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2010 (236), XI 2010, s. 57.