Źródła – Artykuły

ZBIORCZY WYKAZ ŹRÓDEŁ DLA ARTYKUŁÓW I PRZYPISÓW


Ogólne i szczegółowe opracowania monograficzne dot. miasta Mikołów:

Dawno temu w Mikołowie. Kalendarium historyczne do 1939 roku, Mariusz Dmetrecki, Mikołów 2010.
Drukarnia im. K. Miarki w Mikołowie, Bogusław Bromboszcz, Ryszard Szendzielarz, Mikołów 2005.
Dzieje „Masońskiej Willi” w Mikołowie, Adrian A. Jojko, Mikołów 2007.
Górnośląski Ogród Botaniczny na tle przyrody Mikołowa, Stanisław Wika, Wiesław Włoch, Katowice 1998.
Informator Krajoznawczy Powiatu Mikołowskiego, Bernard Kopiec, Marek Kopiec, Ruda Śląska 1999.
Koło Przyjaciół Harcerstwa w Mikołowie 1932-1939, Adrian A. Jojko, Mikołów 2010.
Kościół i parafia świętego Wojciecha w Mikołowie, red. Magdalena Kubista-Wróbel, Mirosław Rzepka, Mikołów 2007.
Meine Heimatstadt Nikolai: erzählt von Nikolaiern, Hans Taistra, Nürnberg 1969.
Mikołowski Słownik Biograficzny, Marian Sworzeń, Adam Dudek, Mikołów 1998.
Mikołowskie i katowickie maratony skatowe w latach osiemdziesiątych, Adrian A. Jojko, Mikołów 2008.
Mikołów w XX wieku, Bogusław Bromboszcz, Ryszard Szendzielarz, Mikołów 2002.
Mikołów z perspektywy 150 lat, Ryszard Szendzielarz, Bogusław Bromboszcz, Mikołów 2009.
Mikołów. Zarys rozwoju miasta, Jan Kantyka, Alojzy Targ, Katowice 1972.
Odcienie życia. O losach mikołowskich rolników, Ryszard Szendzielarz, Mikołów 2011.
Parafia Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Mikołowie w latach 1951-2000, Józef Kondziołka, Mikołów 2005.
Podania i legendy mikołowskie, Antoni Halor, Mikołów 1994.
Szkice z dziejów parafii ewangelickiej w Mikołowie, Adrian A. Jojko, Mikołów 2003.
Z dziejów Bractwa Strzeleckiego w Mikołowie, Ryszard Szendzielarz, Mikołów 2005.
Z dziejów Fabryki Papieru w Mikołowie 1862-2012, Ryszard Szendzielarz, Mikołów 2012.
Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Konstanty Prus, Katowice-Mikołów 1932.
Źródła kartograficzne do dziejów Mikołowa (do 1945 roku), Piotr Greiner, Michał Mączka, Mikołów 2007.

Opracowania monograficzne dot. poszczególnych dzielnic i sołectw:

Bujaków. 500 lat kościoła, 700 lat miejscowości, Marek Szołtysek, Rybnik 2000.
Bujaków. Monografia historyczna gminy i parafii, Ludwik Musioł, Katowice 1995.
Historia miejscowości i parafii Bujaków, Jerzy Kempa, Grzegorz B. Marek, Katowice 1995.
Kamionka. Monografia historyczna, Adrian A. Jojko, Mikołów 2006.
Kamionka. Wydanie Jubileuszowe, Adrian A. Jojko, Mikołów 2012.
Mokre. Z dziejów wsi i parafii (monografia historyczna), Ludwik Musioł, Katowice 1995.
Paniowy. Monografia historyczna miejscowości, kościoła i parafii, Ludwik Musioł, Katowice 1993.
Z historii Bujakowa, Jerzy Kempa, Katowice 2006.

Wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i leksykony w języku polskim:

Księga Lotników Polskich Poległych, Zmarłych i Zaginionych 1939-1946, Olgierd Cumft, Hubert K. Kujawa, Warszawa 1989.
Podręcznik powiatu pszczyńskiego (wojew. śląskie) na rok 1933, Pszczyna 1933.
Słownik historyczny kopalń węgla na ziemiach polskich, wyd. II, Jerzy Jaros, Katowice 1984.

Wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i leksykony w innych językach:

Alphabetisch-statistisch-topographische Übersicht aller Dörfer, Flecken, Städte und andern Orte der Königlich Preussischen Provinz Schlesien, Johann G. Knie, Breslau 1845.
Biographisches Handbuch der preußischen Verwaltungs- und Justizbeamten 1740-1805/15, Teil 1: Biographien A-L, Rolf Straubel, München 2009.
Biographisches Lexikon aller Helden und Militärpersonen welche sich in preussischen Diensten berühmt gemacht haben, Anton B. König, Vol. IV, Berlin 1791.
Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bänden, 19. Auflage, Band XV, Mannheim 1994.
Statistisch-Topographische Uebersicht des Departements der Königlichen Preußischen Regierung zu Oppeln in Schlesien, Oppeln 1819.
• Topographisches Handbuch von Oberschlesien. Erste Hälfte, Felix Triest, Breslau 1864.

Książki adresowe i telefoniczne w języku polskim:

Przewodnik Firm Chrześcijańskich 1937, Katowice 1937.

Książki adresowe i telefoniczne w innych językach:

Adressbuch des Kreises Pless mit Kalender für das Jahr 1906, Johann Luppa, Pless 1906.

Pozostałe opracowania książkowe w języku polskim:

„Fortuna” Wyry. Historia i legenda (1930-2000), Leszek Sobieraj, Wyry 2000.
Bieruń. Miasto, kościół, parafia. Monografia historyczna, Ludwik Musioł, Bieruń 1999.
Bogucice, Załęże et nova villa Katowice – Rozwój w czasie i przestrzeni, Jerzy Moskal, Katowice 1993.
Browar Książęcy Tychy 1629-1929. Przegląd dziejów 300-letniego rozwoju, Jerzy Buchs, Katowice 1929.
Clerus decanatus plesnensis w świetle protokołów kongregacji dekanalnych pszczyńskich z lat 1691-1756. Edycja źródłowa, Halina Dudała, Katowice 2015.
Dzieje piśmiennictwa śląskiego, Wincenty Ogrodziński, Katowice 1965.
Dzieje szkół parafialnych w dawnym dekanacie pszczyńskim, Ludwik Musioł, Katowice 1933.
Dzieje Śląska w datach, Alicja Galas, Artur Galas, Wrocław 2001.
Górny Śląsk i Zagłębie w dawnych opisach. Wiek XIX, Andrzej Zieliński, Katowice 1984.
Granice Śląska, Renata Pysiewicz-Jędrusik, Andrzej Pustelnik, Beata Konopska, Wrocław 1998.
Harcerstwo śląskie 1920-1930. Wydawnictwo zbiorowe, Katowice 1931.
Herby i pieczęcie miast górnośląskich, Małgorzata Kaganiec, Katowice 2002.
Herby i Pieczęcie Miejscowości Wojew. Śląskiego z 438 rycinami, Marian Gumowski, Katowice 1939.
Historia Śląska, red. Marek Czapliński, Wrocław 2002.
Historja górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku, Część 2, Józef Piernikarczyk, Katowice 1936.
Katowiccy harcerze. Z dziejów harcerstwa śląskiego w latach 1918-1945, Karol Morawski, Warszawa 1974.
Kronika Wolnego Państwa Stanowego a od 1827 Księstwa Pszczyńskiego, Heinrich W. Schaeffer, przekł. B. Spyra, Pszczyna 1997.
Krzyże pokutne na ziemi wodzisławskiej i pszczyńskiej, Marian Małecki, Warszawa 2000.
Ks. Józef Knosała (1878-1951), Władysław Niemierowski, Katowice 1991.
Książka pamiątkowa wydana z powodu 25-letniego istnienia Towarzystwa św. Alojzego w Bytomiu, Bytom 1896.
Księga zmarłych salwatorianów polskich 1900-1975, red. Antoni Kiełbasa, Rzym-Kraków 1975.
Lud polski. Podręcznik etnografji Polski, Adam Fischer, Lwów-Warszawa-Kraków 1926.
Łaziska Górne: Siedem wieków historii, red. Andrzej Stępniak, Katowice 1986.
Mały Przechodnik po Górnym Śląsku, Bogdan Prejs, Mikołów 1998.
Poczet królów i książąt polskich Jana Matejki, red. Maja Lipowska, Warszawa 1996.
Podlesie Śląskie 1238-1988. Zarys dziejów i rozwoju, Jan Brząkała, Ewald Stabik, Katowice 1989.
Profesor Roman Stopa, Wiesław Kowal, Bielsko-Biała 1992.
Rejestr wolnych chłopów (urbarz) ziemi bytomskiej, wyd. 2, Bernard Szczech, Zabrze 1996.
Skat dla wszystkich, Franciszek Adamiec, Werner Mandera, Opole 1991.
Spod chłopskiej strzechy na katedrę uniwersytetu, Roman Stopa, Kraków 1995.
Szkice monograficzne z dziejów Łąki, Łąka 2002.
Tychy. Zarys rozwoju miasta i powiatu, red. Jan Kantyka, Katowice 1975.
Wiedeń 1683, Leszek Podhorodecki, Warszawa 1983.
Wkład ewangelików w rozwój Katowic i Górnego Śląska, red. Jan Szturc, Katowice 2004.
Z dziejów harcerstwa śląskiego, red. Wojciech Janota, Katowice 1985.
Zaczarowany Świat Kartografii, cz. I, Dynastia Plessensis, red. Andrzej Złoty, Pszczyna 2002.
Zarys dziejów kartografii śląskiej do końca XVIII w., Julian Janczak, Opole 1976.
Ziemia Pszczyńska. Rozwój gospodarczy od Piastów do Hochbergów, Jerzy Polak, Pszczyna 2000.
Związek Harcerstwa Polskiego. Zarząd Oddziału Śląskiego. Sprawozdanie za rok 1928, Katowice 1929.
Związek Harcerstwa Polskiego. Zarząd Oddziału Śląskiego. Sprawozdanie za rok 1931/32, Katowice 1933.

Pozostałe opracowania książkowe w innych językach:

Braune Husaren. Geschichte des braunen Husaren-Regiments der friederizianischen Armee 1742-1807 und des jetzigen Husaren-Regiments von Schill (1. Schlesischen) Nr. 4 1807-1893, Hans Freiherr von Wechmar, Berlin 1893.
Deutsche Juristen Jüdischer Herkunft, Helmut Heinrichs, München 1993.
Die Fürstliche Brauerei Tichau: ein Überblick über 300-jährige Enwicklungsgeschichte (1629-1929), Georg Büchs, Kattowitz 1929.
Die positiven Vertragsverletzungen und ihre Rechtsfolgen, Hermann Staub, Berlin 1902.
Geschichte des Magistrates der Stadt Stralsund, Arnold Brandenburg, Stralsund 1837.
Histoire de Pie IX: son pontificat et son siècle, Alexandre Pougeois, Paris 1877-1886.
Oberschlesien, sein Land und seine Industrie, Bernhard Kosmann, Gleiwitz 1888.
Oberschlesische Bibliographie, praca zbiorowa, Leipzig 1938.
Schlesiches Urkundenbuch, Band 3, red. Winfried Irgang, Köln-Wien 1984.
Schummels Reise durch Schlesien im Julius und August 1791, Johann G. Schummel, Breslau 1792.

Druki ulotne i broszury okolicznościowe:

C.H. Dittrich Papiernia Mikołów Spółka Jawna. 2 październik 1862 – 2 październik 1937 – 75 lat, Mikołów 1937.
Gottes-Dienst Ordnung für die evangelische Parochie Nicolai 1864, Nicolai 1864.
Gottesdienst Ordnung für die evangelische Parochie Nicolai 1865, Nicolai 1865.
I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, Mikołów 2007.
Jednodniówka wydana z okazji 10-lecia ZHP w Mikołowie, Mikołów 1933.
Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce 1963/64-2003/04, Mikołów 2004.
Programm zur feierlichen Einweihung der evangelischen Kirche zu Nicolai am 29. October 1861, M. Krimmer’s lith, Inst. Gleiwitz 1861.
XXV lat Sekcji Skatowej MIFAMA Mikołów 1982-2007, Stanisław Gryzło, Mikołów 2007.

Artykuły opublikowane w dawnej „Gazecie Mikołowskiej” (1925-1936):

Czy Górny Śląsk pozwoli się opanować przez żydów? [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 42/1928 z dnia 20.10.1928, s. 1-2.
Miasta polskie toną w zalewie żydowskim [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 50/1928 z dnia 15.12.1928, s. 1-2.
Nie niszczcie plant [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 21 z dnia 23.05.1931, s. 6.
Nowe alarmy żydowskie [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 43/1927 z dnia 22.10.1927, s. 1.
Ś.p. Wojciech Rybicki [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 19 z dnia 12.05.1928, s. 3.
Żydowskie kłopoty [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 16/1925 z dnia 13.06.1925, s. 1.
Żydzi wciąż niezadowoleni. Ciągle wysuwają nowe żądania [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 4/1929 z dnia 26.01.1929, s. 1.

Artykuły opublikowane w obecnej „Gazecie Mikołowskiej” (1991-Nadal):

150 lat mikołowskiej Parafii Ewangelickiej: Sala modlitw w rynku, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2004 (163), X 2004, s. 18.
2 października poświęcono cmentarz na Kamionce, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2006 (188), XI 2006, s. 22.
40−lecie koła skatowego w Śmiłowicach: Zaczęło się w remizie, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2009 (214), I 2009, s. 56.
Cholewkarz, co pieczęcie miastu wystrugał przy pomocy noża, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 03/2008 (204), III 2008, s. 40-41.
Co można wyczytać ze starych map: Wiatrak von Krahna, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 03/2011 (240), III 2011, s. 36.
Dwanaście lat celibatu, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 05/2009 (218), V 2009, s. 41.
Dwie ofiary, dwa drzewa, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 07/2007 (196), VII 2007, s. 29.
Festyn ogrodowy „dla sióstr” w 1944 roku: Pianino przy wejściu do szpitala, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 05/2006 (182), V 2006, s. 36-37.
Gdzie znajdował się plac rycerza von Wechselmanna?, Ryszard Szendzielarz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2007 (199), X 2007, s. 29.
Gehenna radzieckich żołnierzy, Bogusław Bromboszcz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2001 (127), X 2001, s. 12-13.
Gest filantropa: 10 000 marek na wieczne czasy, B. Jeske-Cybulska [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2011 (238), I 2011, s. 45.
Herb Kamionki. Dom z trójkątnym dachem, z drzewem u boku, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 02/2006 (179), II 2006, s. 16.
Historia policji w pieczęciach zapisana: Z herbem lub legendą, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2009 (217), IV 2009, s. 37.
Jak Mikołów wygrał bitwy o obszary dworskie z Podlesiem i z… Kamionką, Ryszard Szendzielarz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 07/2003 (148), VII 2003, s. 15.
Jak Wiosna Ludów zamąciła mikołowianom w głowach, Bogusław Bromboszcz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2004 (163), X 2004, s. 47-48.
Jesteśmy Ślązakami od 830 lat…, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2007 (193), IV 2007, s. 28-29.
Kompendium pomyłek, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 07/2008 (208), VII 2008, s. 40.
Konstanty Prus i mikołowskie fatum. Plan gdzieś zaginął, fotograf zwodził, a ksiądz nic nie zrobił, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 06/2007 (195), VI 2007, s. 28–29.
Kozy, wyrzutki społeczeństwa i kobiety lekkich obyczajów: Obraz Plant sprzed 80 lat, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2012 (259), X 2012, s. 36.
Krążek z asfaltu: Białe szaleństwa w okresie międzywojennym, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2011 (238), I 2011, s. 44-45.
Kto i kiedy usunął herb? – Miejskie pieczęcie w latach wojny i za czasów PRL, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2008 (205), IV 2008, s. 37.
List do Redakcji, Michał Barski (Baumgartner) [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 05/2009 (218), V 2009, s. 43.
Listy do Redakcji, Ryszard Szendzielarz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/1996 (67), X 1996, s. 46.
Literacka kariera pana na Bujakowie – Suplement, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2007 (193), IV 2007, s. 29.
Literacka kariera pana na Bujakowie, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 02/2007 (191), II 2007, s. 35.
Miejsca, których już nie ma. Kolonada na Kamionce, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 06/2005 (171), VI 2005, s. 20-21.
Mikołów „cudownie rozmnożony”…, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 07/2006 (184), VII 2006, s. 15.
Mikołów był pierwszą stolicą polskiego skata: Początek dały Śmiłowice, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 08/2009 (221), VIII 2009, s. 32.
Mikułów – Mikulov. Pierwsze wzmianki o obydwóch miastach i ich kościołach pochodzą z tych samych lat, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2005 (166), I 2005, s. 24-25.
Mord na dziedzicu w Mokrem. Ani to katolik, ani luteranin, Adrian A. Jojko Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 03/2007 (192), III 2007, s. 15.
Na „85-lecie” mikołowskiej „Miarki”: Klątwa roku 1922, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 07/2007 (196), VII 2007, s. 28-29.
Na mikołowskim cmentarzu. O Jadwidze Paduch i jej nagrobku słów kilka, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2005 (176), XI 2005, s. 27.
Najstarsi mieszkańcy Bujakowa o Paniów: Czygan, woytek i Bembenek, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 08/2008 (209), VIII 2008, s. 36.
Najstarsze nazwy mikołowskich ulic: Przetrwały tylko trzy, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2008 (212), XI 2008, s. 37.
Neue Promenade: Urokliwy park w niecce dawnego stawu, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 12/2012 (261), XII 2012, s. 38.
Nic prozaiczniejszego jak ten Mikołów, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 12/2006 (189), XII 2006, s. 32-33.
Nie lubiłem ani historii, ani Mikołowa, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2007 (200), XI 2007, s. 13.
Nowe spojrzenie na dawny podział administracyjny Mikołowa: Cztery okręgi, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 08/2011 (245), VIII 2011, s. 38-39.
O Andrzeju Pampuchu, ostatnim mikołowskim prebendarzu i Bractwie Różańcowym…, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 08/2006 (185), VIII 2006, s. 22-23.
O mikołowskiej „Rewolucji” z 1848 roku raz jeszcze. Wykrzyki przeciw Żydom, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2004 (164), XI 2004, s. 27.
O Śledziorzach i Podfarzu, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2007 (200), XI 2007, s. 28.
O zapomnianej kapliczce von Witowskich w Mokrem i jej fundatorach, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2006 (181), IV 2006, s. 49.
Ogień miał odstraszać złe duchy i czarownice, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 06/2006 (183), VI 2006, s. 26-27.
Osowiali Polacy z 1849 roku, Ryszard Szendzielarz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 12/2000 (117), XII 2000, s. 52-53.
Pechowy lotnik…, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 09/2008 (210), IX 2008, s. 48.
Pewien sprytny obcy kapitalista…, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 08/2007 (197), VIII 2007, s. 15.
Pieczęć herbowa Kamionki odnaleziona. Gospodarstwo zniszczone przez potężną wichurę, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2006 (188), XI 2006, s. 43.
Plac Wechselmanna, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/2010 (236), XI 2010, s. 57.
Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni 1926, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2020 (355), X 2020, s. 26.
Potok w parku imię ma, Ryszard Szendzielarz [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 09/2000 (114), IX 2000, s. 43-44.
Pożar w deszczu: Przyczynek do biografii Rafała Wojaczka, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 03/2009 (216), III 2009, s. 33.
Prus o Musiole, Musioł o Prusie, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 12/2010 (237), XII 2010, s. 43.
Rozstrzelane gospodarstwo, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2009 (214), I 2009, s. 36-37.
Sofokles i Horacy w mikołowskim gimnazjum: Klasyczny wieczorek, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 02/2011 (239), II 2011, s. 33.
Spacer na 600. Piętro: Anna Rzeźniczek – listonoszka z najdłuższymi na Śląsku włosami, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2008 (211), X 2008, s. 37.
Stefan Czarniecki w Mikołowie: Czy przyszły hetman odwiedził swego brata, proboszcza?, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2006 (178), I 2006, s. 25.
Śmiłowicka pocztówka sprzed ponad 100 lat: Spisał ich Luppa, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 04/2011 (241), IV 2011, s. 40-41.
Tajemnica trzeciego kasztelana mikołowskiego: Bartłomiej, syn Jana, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 01/2008 (202), I 2008, s. 40.
Tańczyłyśmy w sukienkach wypożyczonych z teatru, Maria Boehm [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 08/2006 (185), VIII 2006, s. 23.
Te żydki, co to Polskę chcą zawojować…, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 12/2007 (201), XII 2007, s. 36.
Tertoła vel Thertolla oraz jego żona: ostatni taki grób, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 06/2011 (243), VI 2011, s. 38.
Trudne początki „imperium”, czyli mikołowska batalia o Gniotek, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 09/2006 (186), IX 2006, s. 22-23.
W 150. rocznicę urodzin Hermanna Stauba (1856-1904). Nieznany w mieście rodzinnym, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/2006 (187), X 2006, s. 30-31.
W poszukiwaniu stawu mikołowskich mieszczan: Choinny łęg, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 03/2013 (264), III 2013, s. 36-37.
Wszechobecny i zapomniany: Jak pamięć o ojcu przyćmiła zasługi syna, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 05/2012 (254), V 2012, s. 40.
Z historii Mikołowa: W poszukiwaniu zaginionego folwarku, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska’ nr 09/2007 (198), IX 2007, s. 39-40.
Z mikołowskich archiwów. Ozdobne rachunki, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 07/2004 (160), VII 2004, s. 32-33.
Zapomniane herby mikołowskich sołectw. A co z Paniowami?, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 09/2004 (162), IX 2004, s. 26-27.
Zapomniany dziejopis. Ksiądz Józef Knosała – dramatyczne losy dawnego proboszcza mokierskiej parafii, Adrian A. Jojko [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 02/2009 (215), II 2009, s. 36-37.

Artykuły z pozostałych czasopism i publikacji zbiorowych w języku polskim:

Doktor Friedrich Oswald Otto Moll, Zygmunt Szydłowski [w:] „Mikołowskie Zeszyty Historyczne” nr 2, Mikołów 2015, s. 21-28.
Ewangelik czyli Niemiec? Epizod z dziejów mikołowskiej parafii ewangelickiej w latach PRL-u, Grzegorz Bębnik [w:] „Ewangelik” nr 4/2004 (8), s. 45-53.
Grodzisko w Mikołowie, Wanda Galasińska-Hrebenda [w:] Informator Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych na województwo katowickie za lata 1966-1970, Katowice 1971, s. 58-60
Historia Starej Apteki w Mikołowie, Stanisław Piechula [w:] „Mikołowskie Zeszyty Historyczne” nr 2, Mikołów 2015, s. 29-59.
Huta Jacob [w:] Portal internetowy www.slaskiesiemianowice.pl, artykuł w formacie PDF, opublikowano 02.07.2020, dostęp 28.12.2020.
Ignatz Wechselmann, Isidore Singer, Ludwig Venetianer [w:] The Jewish Encyclopedia, New York – London 1906, vol. 12, s. 481.
Jak grabarz z nauczycielem rewolucję w Mikołowie czynili, Grzegorz Bębnik [w:] „Nowe Echo” nr 1 z dnia 7 stycznia 1997.
Jeszcze w tym roku: będzie regionalne muzeum w Mikołowie [w:] Tygodnik Lokalny „Echo” nr 553 z dnia 08.03.1967.
Józef Knosała, Mieczysław Pater [w:] Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wieku, Katowice 1996, s. 174-175.
K. Prus. Z przeszłości miasta Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932, Ludwik Musioł [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, tom V, Katowice 1936, s. 365-366.
Kamienni świadkowie zbrodni, Bogusław Jastrzębski [w:] „Nowe Echo” nr 35 z dnia 27 VIII 1996.
Kronika kościoła ewangelickiego w Mikołowie, oprac. Iwona Kurdziel-Drzewiecka, Barbara Sznober [w:] „Mikołowskie Zeszyty Historyczne” nr 3, Mikołów 2016, s. 5-42.
Krzyże pokutne w Rybnickiem i jego sąsiedztwie, Tadeusz Krotoski [w:] Kroniki Rybnickie, Rybnik 1983.
Ks. Aleksander Skowroński: Obraz życia i pracy na tle problematyki Kresów Zachodnich, Emil Szramek [w:] „Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku”, tom V, Katowice 1936, s. 7-214.
Najstarsze widoki Katowic: Huta Jakub, Henryk Szczepański [w:] „Kronika Katowicka” nr 43 z XII 2016, s. 8-9.
O dawnym grodzie mikołowskim, Ludwik Musioł [w:] „Zaranie Śląskie” nr 2/1929, R. 5, s. 88-90.
Odkrycie sezonu, Ryszard Wyszyński (pseud. Leo Skaciński) [w:] Informator Związku Skatowego „Skat” nr 1/1985, Katowice 1985, s. 5.
Peticya ryb z Tychskich stawów do książęcego zarządu browaru [w:] „Katolik” nr 30/1871 z dnia 22.07.1871 roku, rocznik IV, s. 245 (5).
Polskie i niemieckie nabożeństwa ewangelickie w Mikołowie w latach 1864-1865, Adrian A. Jojko [w:] „Ewangelik” nr 1/2008 (21), s. 53-58.
Polskość w kościele ewangelickim na Śląsku. Czasy panowania pruskiego 1742-1918, Andrzej Buzek [w:] „Zaranie Śląskie” nr 3/1935, s. 182-188.
Przegonił komunistę, Marcin Twaróg [w:] „Magazyn Trybuna Śląska” nr 113/1997 z dnia 16.05.1997 roku, s. 4.
Przeobrażenia i perspektywy Zakładu Papieru w Mikołowie [w:] „Echo” nr 21/825 z dnia 26.05.1972.
• Przyjaciel domu. Kalendarz dla ewangelików, 1930, s. 101.
Rejestr wolnych chłopów (urbarz) ziemi bytomskiej z początku XVI wieku, Bernard Szczech [w:] „Zeszyty Tarnogórskie PTTK”, nr 3 – 1987; s. 23-27.
Sprawa „obwodnicy wewnętrznej” w Mikołowie. Przyczynek do dziejów mikołowskiej parafii ewangelickiej, Ewa Wieczorek, Adrian A. Jojko [w:] „Ewangelik” nr 4 z XII 2006, s. 59-65.
Śląska nie oddamy, Michał Smolorz [w:] „Gazeta Wyborcza” nr 220, z dnia 18-19 września 2004, s. 12-13.
Śląska ojczyzna polszczyzna: O Bytomiu i Podfarzu, Jan Miodek [w:] „Śląsk” nr 6/2007 (140), VI 2007, s. 62.
Śląska ojczyzna polszczyzna: O mieszkańcach Kamionki i Tychów, Jan Miodek [w:] „Śląsk” nr 4/2005 (114), IV 2005 roku, s. 79.
Wieczory klasyczne młodzieży na Śląsku, Wincenty Ogrodziński [w:] „Kwartalnik Klasyczny”, Rocznik 2/1928, Zeszyt 4, s. 454-455.
Z Bujakowa. Okropne zabójstwo [w:] „Katolik” nr 31/1869 z dnia 25.09.1869, s. 248.
Z przeszłości Gierałtowic, Henryk Polak [w:] „Kroniki rybnickie”, Rybnik 1983, s. 77-102.
Założenie Koła Przyjaciół Harcerstwa w Mikołowie [w:] „Polska Zachodnia”, R. 4, nr 9/1929 z dnia 09.01.1929, s. 5.
Żywot kozaków lisowskich także potyczki ich szczęśliwe, Józef B. Zimorowic [w:] Żywot kozaków lisowskich: poemat Józefa Bartłomieja Zimorowicza, oprac. Korneli Juliusz Heck, Lwów 1886, s. 35.

Artykuły z pozostałych czasopism i publikacji zbiorowych w innych językach:

Anwalt – Kommentator – „Entdecker“, Thomas Henne, Rainer Schröder, Jan Thiessen (Hrsg.) [w:] „Festschrift für Hermann Staub zum 150. Geburtstag am 21. März 2006“, Berlin 2006.
Bochenek, ein Künstler Unserer Heimat [w:] „Oberschlesien im Bild” nr 10/1928, s. 2-3.
Hermann Staub [gestorben]: Ein Gedenkblatt, Otto Liebmann [w:] „Deutsche Juristen-Zeitung” nr 18 z dnia 15.09.1904, rocznik IX, s. 825-834.
Johannes Bochenek – ein schlesischer Maler [w:] „Oberschlesische Heimat”, Bd. 7, Oppeln 1911, s. 68-80.
Paul Werner und Oberschlesien, Theophil Bronny [w:] „Mitteilungen des Beuthener Geschicht und Museumsvereins“ nr 5/6, 1924, s. 31.
Schloss und Kirche von Mokrau, Joseph Knosalla [w:] „Mitteilungen des Beuthener Geschicht und Museumsvereins” 1916, z. 4, s. 20-27.
Wechselmann, Ignaz (Isaac) Ritter von (1828–1903), Baumeister [w:] „Österreichisches Biographisches Lexikon” 1815-1950, Bd. 16 (Lfg. 70, 2019), s. 34-35.
Witowski, der Retter der Stadt Gleiwitz [w:] „Oberschlesien im Bild” nr 22 z dnia 27.05.1927, s. 2.
Wochentliche Breslauische und auf das Interesse der Commerzien der Schlesischen Lande eingerichtete Frag- und Anzeigungs Nachrichten, Breslau 15 August 1803, Band II, Art. XXII.
Zur Geschichte von Mokrau, Kreis Pleß, Emil Schramek [w:] „Mitteilungen des Beuthener Geschicht- und Museumsvereins” 1924, s. 29-30.

Notatki prasowe opublikowane w języku polskim:

• „Gazeta Mikołowska” nr 13 z dnia 23.05.1925, s. 6.
• „Gazeta Mikołowska” nr 27 z dnia 05.07.1930, s. 8.
• „Katolik” nr 1/1880 z dnia 01.01.1880, s. 4.
• „Katolik” nr 51/1877 z dnia 20.12.1877, s. 4.
• „Katolik” nr 7/1870 z dnia 12.02.1870, s. 6.
• „Nowe Echo” nr 8 z dnia 25.02.1997.
• Wiadomości miejscowe i prowincyonalne [w:] „Katolik” nr 50/1874 z dnia 10.12.1874, s. 3.
• Wiadomości prowincyonalne [w:] „Katolik” nr 22/1877 z dnia 31.05.1877, s. 2.
• Wiadomości prowincyonalne [w:] „Katolik” nr 23/1877 z dnia 07.06.1877, s. 3.
• Wiadomości Szlązkie. Bradegrube [w:] „Zwiastun Górnoszlązki” nr 39/1869 z dnia 23.09.1869, s. 316.
• Z bliska i dalsza [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 10/1927 z dnia 05.03.1927 roku, s. 4.
• Z bliska i dalsza [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 11/1927 z dnia 12.03.1927 roku, s. 5.
• Z bliska i dalsza [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 5/1925 z dnia 28.03.1925 roku, s. 5.
• Z bliska i dalsza [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 6/1927 z dnia 05.02.1927 roku, s. 4.
• Z bliska i dalsza [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 7/1925 z dnia 11.04.1925 roku, s. 6-7.
• Z Mikołowa i okolicy [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 20/1931 z dnia 16.05.1931, s. 7.
• Z Mikołowa i okolicy [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 21/1928 z dnia 21.05.1928 roku, s. 5.
• Z Mikołowa i okolicy [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 22/1928 z dnia 02.06.1928 roku, s. 5.
• Z Mikołowa i okolicy [w:] „Gazeta Mikołowska” nr 9/1930 z dnia 01.03.1930 roku, s. 7.

Notatki prasowe opublikowane w innych językach:

• „Der Oberschlesische Volksstimme” nr 110/1898 z dnia 15.05.1898, s. 5.
• „Der Oberschlesische Volksstimme” nr 111/1898 z dnia 17.05.1898, s. 4.
• „Der Oberschlesische Volksstimme” nr 114/1898 z dnia 21.05.1898, s. 4.
• „Der Oberschlesische Wanderer” nr 149/1879 z dnia 19.12.1879, s. 2.
• Locales und Provinzielles. Belk [w:] „Der Oberschlesische Wanderer” nr 109/1869 z dnia 14.09.1869, s. 1.

Publikacje urzędowe i akty prawne:

Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Verträge von Moskau und Warschau (Ostverträge), BVerfGE 40, 141, B. I.
Obwieszczenie Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego – Wydział Skarbowy z dnia 14. Kwietnia 1932 r. L. O . IV. 39193/32 w sprawie rozmieszczenia miejsc detalicznej sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4% alkoholu, w miastach i gminach istniejących na obszarze Województwa Śląskiego [w:] „Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego” nr 15/1932 z dnia 07.05.1932, s. 251-255.
Rozporządzenie Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 16 września 1924 r. w przedmiocie zniesienia obszarów dworskich w powiecie Pszczyńskim (Dz. U. Śl. z 1924 r. Nr 21, poz. 85).
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego z dnia 18 lipca 1923 roku (Dz. U. Śl. z 1923 r. Nr 31, poz. 170; L. Dz. II-1979/15 celem wykonania rozporządzenia z dnia 13. lipca 1922 roku w sprawie zniesienia obszarów dworskich, na części górnośląskiej Województwa Śląskiego (Dz. U. Śl. Nr 7, poz. 29) zatwierdzonego ustawą z d. 10. lipca 1923 r. (Dz. U. Śl. Nr 29, poz. 161).
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, podpisany w Warszawie dnia 14 listopada 1990 r., Dziennik Ustaw RP, 1992, nr 14 poz. 54.

Prace dyplomowe i opracowania naukowe (niepublikowane):

Patologie przestrzenne zaistniałe w czasach PRL-u w Mikołowie na Górnym Śląsku, Ewa Wieczorek, praca magisterska, Kraków 2006.

Pozostałe rękopisy i maszynopisy (inedita):

600 lat parafii Mokre (1337-1937), Maksymilian Świerkot, 1937. Maszynopis (kopia) w zbiorach autora.

Kroniki i księgi protokołów o charakterze archiwalnym w języku polskim:

• Kronika Jubileuszu 25-lecia Szkoły-Tysiąclatki 1989, Archiwum SP nr 4 w Mikołowie-Kamionce.
• Kronika obozu Hufca Tychy w Istebnej od dnia 1.VII.1958 – 24.VII.1958. Oryginał w zbiorach autora.
• Kronika OSP w Mikołowie-Kamionce, tom I: lata 1927-1992, Archiwum OSP Kamionka.
• Kronika OSP w Mikołowie-Kamionce, tom II: lata 1993-2005, Archiwum OSP Kamionka.
• Kronika Parafii św. Urbana w Mikołowie-Kamionce (1979-2006), Archiwum Parafii św. Urbana w Mikołowie-Kamionce.
• Kronika Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce z lat 1945-1975, Archiwum SP nr 4 w Mikołowie-Kamionce.
• Kronika Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce, wolumin 1 z lat 1945-1975, Archiwum SP nr 4 w Mikołowie-Kamionce.
• Książka protokołowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w gmi(ni)e Kamionka, rękopis, Archiwum OSP Kamionka.
• Protokoły Koła Przyjaciół Harcerstwa w Mikołowie, rękopis, Muzeum Miejskie w Mikołowie.

Pozostałe materiały archiwalne w języku polskim:

• 25-lecie Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie-Kamionce 1989, teczka dokumentów, Archiwum SP nr 4 w Mikołowie-Kamionce.
• Akta personalne ks. Stanisława Matusika SDS, Archiwum Polskiej Prowincji Salwatorianów w Krakowie.
• Akta specjalne Magistratu Miasta Mikołowa dot. utrzymania Plant i Wymyślanki, sygn. M Mik 243, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Dokumentacja budowy cmentarza przy parafii św. Urbana w Mikołowie-Kamionce, Ryszard Stolecki, Mikołów-Kamionka.
• Mikołów (woj. stalinogrodzkie). Studium historyczno-urbanistyczne do planu zagospodarowania przestrzennego miasta, Czesław Thullie, Janusz Pudełko, L. Dąbrowski, Wrocław 1956, PP Pracownia Konserwacji Zabytków Oddz. Wrocław, Zespół Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej, sygn. PDNH 49.
• Pismo z dnia 8 stycznia 1975 roku, wystosowane przez ks. Jana Karpeckiego i Jana Plintę do Urzędu Miasta w Mikołowie, Archiwum Parafii św. Jana w Mikołowie.
• Protokoły z imprez Koła Skatowego w Śmiłowicach z lat 1968-1981. W zbiorach autora.
• Protokoły z imprez Okręgowego Koła Skatowego w Mikołowie z lat 1981-1985, tomy 1-2. W zbiorach autora.
• Szkoła powszechna w Kamionce, 1923-1924, sygn. St Pszcz 229, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Wcielenie do miasta Mikołowa części obszarów dworskich, sygn. AKP M Mik 6, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.

Pozostałe materiały archiwalne w innych językach (w tym mieszane):

• Abloesungsacten des Dominii Pless betreffend des Häuslerstellen N° 17, 18, 20, 21a, 21b, 23, 24, 26, 27, 29, 36, 39, 42, 45, 48, 50, 52 u. 53 zu Kamionka. Begefangen den 10. Februar 1846. Repertorium N° 1, sygn. AKP X-1108, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Ablösung der Realberichtigungen, Lasten und Renten in der Gemeinde Kamionka, 1846-1850, sygn. L Pszczyna 216, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Acta des Dominii Pless betreffend der Ablösung aller. auf den Rentical-Stellen zu Kamionka haftenden Real-Lasten in Folge des Gesetzes vom 2. März 1850, sygn. AKP-1110, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Acta specialia des Magistrats zu Nicolai betreffend Unterhaltung der Promenade und des Charlottenthals, sygn. M Mik 242, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Anstellung, Besoldung und Dienstfürung der Scholzen und Dorfgerichte in Kamionka, 1839-1919, sygn. L Pszczyna 444, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Gebaudesteuerrole des Gemeindebezirks Kamionka, 1895-1909, sygn. Kataster Pless 102, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Grund Acten No 29 Smilowitz, sygn. AKP XII 7656, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States, 1926, sygn. mss36483, Manuscript / Mixed Material, Library of Congress, USA.
• Schulbau in Kamionka 1897-1904, sygn. L Pszczyna 1948, Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Pszczynie.
• Sterbe-Haupt-Register Register des Königlich Preussischen Standesamts Podlesie pro 1875, vol. II, no. 33-39, w posiadaniu Urzędu Stanu Cywilnego w Katowicach.

Materiały kartograficzne sprzed 1945 roku:

• Atlas Silesiae id est Ducatus Silesiae, oprac. Johann Baptista Homann [mapy Johann Wolfgang Wieland, Mattheus von Schubarth], Norimbergae 1752.
• General-Karte des Fürstenthums Pless, 1863-1867, Arkusz II [1:25 000], litografia, oprac. Augustini, Archiwum Państwowe w Katowicach, WUG Kat. Kart., sygn. OBB 430.
• Mapa Szczegółowa Polski WIG 1:25 000 w cięciu map zaborczych, Rejon Zagłębie Polskie, Arkusz 15, 3391 (5879) Mikołów 1926, sygn. G6520 s25 .P61, ze zbiorów Library of Congress, Washington, DC, USA.
• Mapa Szczegółowa Polski WIG 1:25 000, P48 S28A (4828 A), Mikołów 1939, sygn. G6520 s26 .P6, ze zbiorów Library of Congress, Washington, DC, USA.
• Situations Plan von einem Theile OberSchlesiens an der Oestreich und NeuSchlesischen Grentze, namentlich der Gegenden vm Tarnowitz, Beuthen, Gleiwitz, Nicolau, Plesse, Sohrau, Loslau, Rybnik, Rattibor und Hultshin mit denen darin belegenen Bley, Gisenstein, Gallmey und Steinkohlen Gruben [ok. 1:77 000], Johannes Harnisch 1794/1795, Archiwum Państwowe w Katowicach, WUG w Katowicach, sygn. WUG Kat kart OBB II 1.
• Situations-Plan vom Nicolaier und Zabrzer Steinkohlen Revier, opracował Sachs, uzupełnił Güttler, wyd. 1852, na podstawie opracowania z 1803 roku, AP Katowice, WUG Kat. Kart., sygn. OBB III 194.
• Specialkarte der Oberschlesischen Bergreviere unter Angabe der Lage der verliehenen Bergwerke, 1880, Nr 11, Sect. Bujaków [1:10 000], wyd. Berlin 1883, oprac. Königlich Oberbergamt zu Breslau, Archiwum Państwowe w Katowicach, sygn. WUG Kat kart OBB III 174 58, nr zespołu: 396.
• Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt Ostdeutschland), 5779 (3353) Schwientochlowitz 1916, ze zbiorów Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
• Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt Ostdeutschland), 5879 (3391) Nikolai 1914, ze zbiorów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
• Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt Ostdeutschland), 5879 (3391) Nikolai ca 1942, ze zbiorów University of California Berkeley Library, USA.
• Topographische Karte 1:25 000 (Meßtischblatt), 3391 (neu 5879), Nikolai 1883, ze zbiorów Staatsbibliothek Berlin, Unter den Linden, sygn. SBB_IIIC_Kart. N 730, Blatt 3391.
• Urmaßtischblatt Bande II, 1827, Blatt 4 [Mikołów] [1:25 000], oprac. Emil von Sydow, Archiwum Państwowe w Katowicach, Oddz. Gliwice, Zbiór kartograficzny, sygn. 351.
• Ur-Maßtischblatt, Bd. I2, Blatt 4 (3391 Nikolai), Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, Kartensammlung, sygn. N 729.
• Zeichnung von der Stadt Nicolay 1811, oprac. Viebig, AP Opole, Rej. Opol. Kart., sygn. IX/52.

The following two tabs change content below.

Adrian A. Jojko

Autor, współautor i redaktor książek oraz artykułów poświęconych historii lokalnej, publikowanych od 2003 roku. Prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w latach 2011-2012, wiceprezes i członek Zarządu MTH 2012-2015. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkich stopni. Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" w Polsce. Złota i Szmaragdowa Karta Dawcy Krwi w Wielkiej Brytanii. Zamieszkały w Wielkiej Brytanii.