Strona Główna

Szkice z Dziejów Ziemi Mikołowskiej to zbiór luźno powiązanych ze sobą tekstów, powstałych po 2002 roku i dotyczących rozmaitych aspektów historii Mikołowa, jego dzielnic oraz szeroko pojętej ziemi mikołowskiej.

Są to teksty o różnorodnym charakterze: od krótkich felietonów, przyczynków i notatek, po obszerne opracowania przygotowane na potrzeby publikacji w książkach i czasopismach o profilu historycznym.

Wiele spośród zamieszczonych tutaj tekstów ukazało się już niegdyś – w mniej lub bardziej zbliżonej formie – na łamach „Gazety Mikołowskiej”, „Ewangelika” i innych czasopism lokalnych. Co poniektóre zostały także wykorzystane w późniejszych publikacjach książkowych. Data pierwszej publikacji każdego tekstu została odnotowana ponad jego tytułem (data roczna w kwadratowych nawiasach). Jeżeli zaś wcześniejsza publikacja miała miejsce w formie drukowanej (czasopisma, książki), pozycja ta została uwzględniona w bibliografii tekstu.

W przypadku wszystkich tekstów, które zostały już uprzednio opublikowane, wersję zamieszczoną tutaj proszę traktować jako najpełniejszą i najbardziej aktualną. Dotyczy to w szczególności artykułów publikowanych swego czasu na łamach „Gazety Mikołowskiej”.

Niniejsza strona internetowa stworzona została wyłącznie jako platforma służąca do udostępniania publikacji w formie cyfrowej i z założenia nie pełni ona funkcji blogu czy forum dyskusyjnego. Z tego też względu zakres jej interaktywności sprowadzono do minimum, a opcja dodawania komentarzy została całkowicie wyłączona. W razie potrzeby zachęcam jednak Państwa do nawiązania kontaktu telefonicznego, mailowego, listownego lub też za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Z uwagi na formę publikowanych tutaj materiałów, strona przeznaczona jest dla urządzeń o szerokości użytkowej ekranu powyżej 1200 pikseli, co w praktyce obejmuje wszystkie komputery osobiste i laptopy oraz większość tabletów. Korzystanie z niej za pomocą telefonów komórkowych jest wprawdzie możliwe, lecz w znacznym stopniu ogranicza jej funkcjonalność, obniżając zarazem komfort pracy z tekstem i obrazem.

Proszę także uwzględnić fakt, że projekt ten znajduje się nadal w trakcie stopniowej rozbudowy, a teksty – również te pochodzące sprzed wielu lat – są wciąż na bieżąco opracowywane i dodawane. Zakończenie tego procesu planowane jest na końcówkę 2024 roku.

The following two tabs change content below.

Adrian A. Jojko

Autor, współautor i redaktor książek oraz artykułów poświęconych historii lokalnej, publikowanych od 2003 roku. Prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w latach 2011-2012, wiceprezes i członek Zarządu MTH 2012-2015. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkich stopni. Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" w Polsce. Złota i Szmaragdowa Karta Dawcy Krwi w Wielkiej Brytanii. Zamieszkały w Wielkiej Brytanii.