Galeria Nekrologów Prasowych

Galeria Nekrologów Prasowych to projekt otwarty, który będzie stopniowo uaktualniany i uzupełniany. Jego celem jest odnalezienie i udostępnienie jak najpełniejszej kolekcji nekrologów prasowych, dotyczących śmierci wybranych osób, które za życia związane były z Mikołowem i szeroko pojętą ziemią mikołowską.

Zbiór ten ogranicza się w zasadzie do nekrologów opublikowanych przed rokiem 1950, jednakże w pojedynczych przypadkach mogą znaleźć się w nim materiały poświęcone osobom, które zmarły kilka lub kilkanaście lat później.

Pomijając formę graficzną, która bywa niejednokrotnie wartością samą w sobie, ukazujące się w prasie nekrologi stanowią cenne źródło wiedzy o czasie i okolicznościach śmierci danej osoby, uroczystościach pogrzebowych, pełnionych za życia funkcjach, przyznanych tytułach i odznaczeniach, a także o gronie bliskich zmarłemu osób: członków rodziny, przyjaciół, kolegów, znajomych i współpracowników.Nekrologi można przesuwać w obydwóch kierunkach: od prawej do lewej lub odwrotnie. Zostały one uszeregowane w porządku chronologicznym w oparciu o datę śmierci i kolejność publikacji. Każdemu z nich towarzyszy krótka notka bibliograficzna, która pojawia się po najechaniu kursorem na wybrany nekrolog. Natomiast kliknięcie w nekrolog otwiera prezentację dokumentu w pełnej rozdzielczości.

Można również skorzystać z opcji szybkiego przeglądu całego zbioru, a dostęp do galerii znajduje się TUTAJ.

Celem poprawienia czytelności nekrologów, poddano je obróbce cyfrowej, polegającej m.in. na usunięciu tła, optymalizacji poziomu kontrastu oraz ujednoliceniu rozdzielczości obrazu. W nielicznych przypadkach usunięto również znajdujące się na oryginale zabrudzenia i uszkodzenia tekstu.

Wszystkie zaprezentowane kopie zostały ustandaryzowane i nie oddają one rzeczywistych wymiarów nekrologów oryginalnych. W opisie każdego nekrologu podano jego przybliżone wymiary, oszacowane na podstawie liczby pikseli w skali 1:1 dla oryginalnej kopii cyfrowej.

Zbiorczy wykaz publikacji, z których zaczerpnięto prezentowane nekrologi, zamieszczono w zakładkach źródłowych. Szybki dostęp: TUTAJ.

Poniżej odnaleźć można pełny, na bieżąco aktualizowany wykaz osób, których nekrologi znajdują się obecnie w kolekcji. Nazwiska uszeregowane zostały zgodnie z kolejnością prezentacji nekrologów w galerii, czyli chronologicznie, w oparciu o daty zgonu.

Rodowici mikołowianie, urodzeni w granicach obecnego miasta i gminy Mikołów, oznaczeni zostali za pomocą kwadratowych nawiasów: [Mik].

Za pomocą asterysku (*) oznaczono osoby pochowane w Mikołowie; dwa asteryski (**) oznaczają, że grób ten nadal istnieje.

Szczegółowa tabela danych osobowych dla wszystkich osób ujętych na poniższej liście znajduje się TUTAJ.


Wykaz osób, których nekrologi znajdują się obecnie w kolekcji:

 • Ernest Kosmeli (1803-1879), duchowny katolicki, kanonik, wikariusz i prebendarz w Mikołowie w latach 1829-1833.
 • Karol Miarka sen. (1825-1882), działacz społeczny, nauczyciel, pisarz, publicysta i drukarz, związany z Mikołowem w latach 1874-1881.
 • Jan Manowski (1824-1884), właściciel gospody na Kamionce w latach 1848-1884, współfundator krzyża w centrum Kamionki [Mik].*
 • Tomasz Nowacki (1802-1884), introligator i drukarz, w 1845 założył w Mikołowie pierwszą polską drukarnię na Górnym Śląsku.*
 • Antoni Stabik (1807-1887), duchowny katolicki, poeta, pisarz i publicysta, działacz narodowy [Mik].
 • Józef Schaboń (1804-1892), długoletni nauczyciel i organista w Mikołowie, burmistrz Mikołowa w latach 1840-1848.
 • Alojzy Schnapka (1817-1898), duchowny katolicki, administrator i proboszcz mikołowski w latach 1851-1898.**
 • Ludwig Edler (1829-1898), duchowny katolicki, polityk, proboszcz w Bujakowie i Paniowach w latach 1858-1890.
 • Richard von Posadowsky-Wehner (1829-1903), hrabia, Starszy Krajowy, właściciel majątku dominialnego Paniowy w latach 1851-1896.
 • Hermann Staub (1856-1904), prawnik, wybitny komentator niemieckiego prawa handlowego i wekslowego oraz prawa o spółkach [Mik].
 • Wilhelm Lemon (1838-1906), duchowny ewangelicki, proboszcz parafii św. Jana w Mikołowie w latach 1865-1906.**
 • Hans Heinrich XI von Hochberg (1833-1907), książę pszczyński w latach 1855-1907.
 • Johanna von Schaffgotsch (1842-1910), hrabina od 1858, właścicielka m.in. dóbr dominialnych Bujaków (od 1848) i Paniowy (od 1859).
 • Emanuel Krasoń (1898-1924), weteran Błękitnej Armii, prezes Związku Hallerczyków w Mikołowie, aktywny członek TŚ „Harmonia”.*
 • Wojciech Rybicki (1851-1928), aptekarz, działacz społeczny, wiceburmistrz Mikołowa, p.o. burmistrza w latach 1920-1922.**
 • Wiktor Lokay (1856-1928), organista w Mikołowie w latach 1878-1928, zasłużony dyrygent i kierownik chórów.*
 • Ludwik Jankowski (1848-1929), właściciel restauracji w Mikołowie, działacz społeczny i radny miejski, honorowy prezes Bractwa Strzeleckiego [Mik].*
 • Hans Zeumer (1859-1930), przedsiębiorca, chemik, właściciel fabryki chemicznej i reprezentacyjnej willi w Mikołowie (Willa Zeumera).**
 • Engelbert Pyttlik (1874-1931), zegarmistrz, kupiec, właściciel znanego niegdyś sklepu zegarmistrzowsko-jubilerskiego w Mikołowie [Mik].*
 • Ludwig Stein (1863-1932), lekarz, członek społeczności żydowskiej, długoletni radca sanitarny w Mikołowie, honorowy członek Rady Miejskiej [Mik].*
 • Reinhold Tondock (1872-1934), duchowny ewangelicki, proboszcz parafii św. Jana w Mikołowie w latach 1907-1932.
 • Aleksander Skowroński (1863-1934), duchowny katolicki, prałat, polityk i działacz społeczny, proboszcz mikołowski w latach 1922-1934.**
 • Wilhelm Lipiński (1879-1935), kupiec, właściciel manufaktury w Mikołowie, strzelmistrz Bractwa Strzeleckiego 1925-1935 [Mik].*
 • Heinrich Jacobowitz (1870-1936), przemysłowiec, członek społeczności żydowskiej, właściciel m.in. najstarszej cegielni w Mikołowie [Mik].*
 • Teofil Bromboszcz (1886-1937), biskup sufragan katowicki, urodzony w parafii mikołowskiej (Ligota), rodzinnie blisko związany z Mikołowem.
 • Heinrich Zvi Weissler (1862-1937), właściciel restauracji w Mikołowie, członek społeczności żydowskiej.*
 • Siegried Ehrenhaus (1875-1937), kupiec i przedsiębiorca, członek społeczności żydowskiej, właściciel sklepów oraz hotelu w Mikołowie.
 • Hans Heinrich XV von Hochberg (1861-1938), książę pszczyński w latach 1907-1938.
 • Karol Włosok (1896-1938), działacz społeczny, podkomisarz, komendant Policji Woj. Śląskiego w Mikołowie w latach 1925–1938.**
 • Theodor Holtz (1868-1938), przemysłowiec, właściciel dworku i folwarku Ludwigshof w Mikołowie, pochowany na terenie majątku.**
 • Tadeusz Stark (1882-1939), prawnik, prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach 1926-1929, notariusz w Mikołowie 1933-1937.
 • Robert Dives (1870-1941), mistrz fryzjerski, długoletni właściciel znanego salonu fryzjerskiego w Mikołowie; zawód przejął po ojcu, Ludwiku [Mik].*
 • Wilhelm Draga (1871-1942), mistrz kowalski, właściciel znanego warsztatu i fabryki powozów w Mikołowie.**
 • Johann Botor (1883-1942), restaurator, właściciel gospody w Śmiłowicach.*
 • Stefan Knapik (1879-1947), działacz społeczny i narodowy, uczestnik powstań śląskich, właściciel restauracji w Mikołowie.**
 • Jan Koj (1888-1948), działacz samorządowy, Poseł do Sejmu Śląskiego1930-1939 i na Sejm RP, burmistrz Mikołowa 1922-1939.
 • Stanisław Ligoń (1879-1954), pisarz, malarz, ilustrator, działacz kulturalny i narodowy, związany zawodowo m.in. z Mikołowem.

The following two tabs change content below.

Adrian A. Jojko

Autor, współautor i redaktor książek oraz artykułów poświęconych historii lokalnej, publikowanych od 2003 roku. Prezes Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego w latach 2011-2012, wiceprezes i członek Zarządu MTH 2012-2015. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wszystkich stopni. Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" w Polsce. Złota i Szmaragdowa Karta Dawcy Krwi w Wielkiej Brytanii. Zamieszkały w Wielkiej Brytanii.