[2006],  Kamionka

Mikołowski glosariusz: Kamionkowicz? Kamionkowiak? Kamionczanin?

Z Kamionką, a właściwie z jej nazwą, wiąże się pewien problem natury lingwistycznej, nie zawsze uświadamiany sobie – nawet przez samych mieszkańców dzielnicy.

W odniesieniu do miejscowej ludności używa się najczęściej określeń opisowych, w rodzaju „mieszkaniec (mieszkańcy) Kamionki”. Praktyka ta jest szczególnie zauważalna w języku oficjalnym, na przykład w doniesieniach prasowych czy też w publikacjach książkowych. Gdyby jednak wyrażenia te zastąpić nazwą jednowyrazową, jakiego rzeczownika powinno się wówczas użyć?

W przypadku kilku innych części miasta sprawa wydaje się dosyć oczywista: mieszkańcy Mikołowa to mikołowianie (mikołowianki), mieszkańcy Bujakowa to bujakowianie (bujakowianki), zaś mieszkańcy Mokrego to mokrzanie (mokrzanki).

Cóż jednak zrobić z mieszkańcami Kamionki?

Jak dotąd, autorowi tych słów zdarzyło się napotkać następujące wyrazy używane w mowie potocznej na określenie ludzi zamieszkujących na Kamionce:

  • kamionkowianie (kamionkowianin),
  • kamionkowiczanie (kamionkowiczanin),
  • kamionkowicze (kamionkowicz),
  • kamionkowiacy (kamionkowiak),
  • kamionczanie (kamionczanin),

a także gwarowe:

  • kamionczoki (kamionczok),
  • kamionczorze (kamionczorz).

Aby więc rozstrzygnąć tę kwestię w sposób ostateczny, postanowiłem zwrócić się o opinię do jednego z największych obecnie językoznawczych autorytetów w Polsce, prof. Jana Miodka.

W wyczerpującej odpowiedzi listownej z dnia 10 lutego 2005 roku, opublikowanej również w formie artykułu w kwietniowym numerze miesięcznika „Śląsk” (nr 4/2005, s. 79), profesor Miodek napisał na ten temat m.in.:

„Gdy mnie więc pyta Pan Adrian A. Jojko z Mikołowa, przygotowujący materiały do monografii historycznej Kamionki (obecnie dzielnicy Mikołowa), który wariant wybrać spośród mozaiki nazw mieszkańców: kamionkowianin, kamionczanin, kamionkowiczanin, kamionkowicz, kamionkowiak, odpowiadam następująco: Strukturalnie nie do zaakceptowania są kamionkowiczanin i kamionkowicz. Kamionkowiak i w liczbie mnogiej kamionkowiacy to brzmienia poprawne, ale potoczne, takie jak chorzowiak – chorzowiacy czy bytomiak – bytomiacy.

Dwa warianty mają stylistyczny status form oficjalnych: kamionkowianin oraz kamioncza-nin. Ten ostatni absolutnie odpowiada postaciom typu rybniczanin, prudniczanin, porąbczanin – utworzonym od Rybnika, Prudnika i Porąbki (z konieczną wymianą k na cz).

Kamionkowianin i w liczbie mnogiej kamionkowianie natomiast przylegają morfologicznie do brzmień tychowianin, tychowianie: dzięki spójce –ow– nie dochodzi w tych formach do jakichkolwiek wymian głoskowych. Z punktu widzenia współczesnej motywacji słowo-twórczej są więc one najracjonalniejsze i najbardziej komunikatywne. Dlatego za nimi się opowiadam!”

A już na marginesie: przymiotnik utworzony od nazwy „Kamionka” może przybrać tylko jedną postać: „kamionkowski, kamionkowscy” (tzn. pochodzący z Kamionki, związany z Kamionką etc.), nigdy zaś „kamionkowy, kamionkowi”, co tłumaczy się przecież jako „wykonany z kamionki”.

Nie dla wszystkich jest to oczywiste; aby się o tym przekonać, wystarczy przejrzeć nieco uważniej co poniektóre publikacje.


Źródła drukowane: [SZD0072]

• Kamionka. Monografia historyczna, A.A. Jojko, Mikołów 2006, s. 109.

• Śląska ojczyzna polszczyzna: O mieszkańcach Kamionki i Tychów, J. Miodek [w:] „Śląsk” nr 4/2005 (114), IV 2005 roku, s. 79.